Grey Ocean Strategy

Vergrijzing vraagt elke organisatie strategische keuzes te maken! Want voor elke organisatie is de type klant substantieel aan het veranderen. Bij leeftijdsloze producten substantieel veel meer oudere consumenten. Die ook tandpasta kopen om hun tanden te poetsen, die ook koffie drinken en die ook auto’s kopen. En bij leeftijdsgebonden producten die een veel grotere markt krijgen en van wie de oudere van de toekomst anders zal zijn dan de bestaande oudere klant.

Strategische keuzes zijn er op drie niveau’s:

Corporate strategy.

In welke industrie moet je eigenlijk zitten? Is bijvoorbeeld de industrie van de Zorg eigenlijk wel de zorgindustrie of zou die richting Gastvrijheid / Hospitality moeten zijn? Kijk bijvoorbeeld naar Henry Ford West Bloomfield Hospital in Detroit. Kan onderwijs richting entertainment gaan? Kijk bijvoorbeeld naar www.theatercollege.nl.

Business strategy.

Met welke business strategie bouw ik een structureel concurrentie voordeel op? Denkend vanuit drie wat meer traditionele strategiën Operational Excellence, Product Leadership en Customer Intimacy (Treacy, M. & Wiersema, F. (1993). Customer Intimacy and Other Value Disciplines. Harvard Business Review, 71(1), 84-93.) Als (!) je een van deze drie kiest, geeft legio onderzoek aan dat voor vele producten en diensten de oudere, ervaren consument de voorkeur heeft voor een customer intimacy strategie. Maar geldt dat ook voor jouw productcategorie?

Functional strategy.

Wat betekent de gekozen corporate en business strategie voor je functionele strategie? Een nadruk op marketing, finance, product ontwikkeling, human resources?

Meer over een succesvolle strategie vind je in hoofdstuk 1 en 5 van mijn boek Grey Ocean Strategy, How to exploit the biggest market ever with agewise marketing. Of door een keer een kop koffie met ons te drinken?

Grey Ocean

Pomonaweg 39
3633 CZ Vreeland
06-51121122
KvK 30178359