Grey Ocean Conceptdevelopment

Grey Ocean kan u helpen met conceptontwikkeling: Proven concepts for the mature consumer. Ervaring leert dat de seven Soft Spots een goede start zijn voor conceptontwikkeling. Wanneer we in de Grey Ocean Workshop door deze emoties gaan, krijg je doorgaans een goed gevoel welke van deze emoties, deze soft spots, iets betekenen voor een mogelijk concept. Zo kijken we van buiten naar binnen. Maar we kijken ook van binnen naar buiten. Wat betekent de huidige waarde propositie voor een mogelijk succesvol concept?

Eens van gedachten wisselen hoe wij jou verder op weg kunnen helpen?

Onderstaand ziet u een aantal voorbeelden van concepten waar Grey Ocean bij betrokken was.

Nieuwe hoffelijkheid

Hof(felijk) wonen en vorstelijk parkeren

  • Wonen in een hofje is populair, zelfstandig maar niet alleen
  • Bouwgrond is schaars en kostbaar in de Randstad
  • Parkeerterreinen zijn niet esthetisch maar noodzakelijk.

De oplossing is het bouwen van een parkeerkelder onder het parkeerterrein. De hierdoor gecreëerde bouwgrond wordt gebruikt voor het realiseren van een hofje.

Populair.

Een hofje is een binnenplaats of binnentuin met daaromheen gelegen een aantal kleine woningen. Wonen in een ouderwets hofje is populair, relatief kleine éénlaags woningen met kapverdieping waar leeftijdgenoten, vaak senioren, zelfstandig wonen en door de intensieve contacten met mede-hofbewoners een actief sociaal leven hebben. Hofjes liggen meestal op loopafstand van centrale voorzieningen zoals winkels, restaurants en bijvoorbeeld zorgcentra. Initiatieven om gezamenlijk hofjes te ontwikkelen leveren honderden belangstellenden per project op.

Lees verder in het artikel (pdf)

KNVB

Al weer wat jaren geleden werden we gebeld door de KNVB. De vraag was “Er spelen nog steeds mannen van een zekere leeftijd voetbal bij een vereniging. Hoe houden wij ze bij de vereniging?” En “Een op de drie mannen ouder dan 45 heeft vroeger gevoetbald. Hoe krijgen wij ze terug bij de vereniging?”  Want de KNVB streeft ernaar om iedereen een leven lang van voetbal te laten genieten.

Uiteindelijk heeft de KNVB op basis van al deze inzichten 7 x 7 voetbal ontwikkeld. Bij deze voetbalvorm spelen twee teams van zeven spelers op een half veld tegen elkaar. Ideaal voor teams die geen 11 spelers op de been kunnen brengen en ideaal voor spelers die hun lichaam iets minder willen belasten. Want hoe oud je ook bent: voetbal gaat nooit uit je bloed. Niet het presteren staat centraal, maar juist het lekkere voetballen op een recreatieve manier. Samen met leeftijdsgenoten.

Saai? Nee, Max biedt verrukkelijke TV. Toch?

Een mooi artikel van Gijs Groenteman in het Parool van 8 december jongstleden. “Wat is het toch raar, bedacht ik toen, dat er een tijd is geweest dat wij het grote publiek, Jan Slagter niet kenden, Ik kan me inmiddels Jan Slagtergeen leven zonder Jan Slagter meer voorstellen, terwijl hij zich pas op vrij late leeftijd aan ons is verschenen.” “Op een of andere manier weet Jan Slagter overeind te blijven in die grauwe steenkolos op het Mediapark en aldaar precies het goede te doen. Laten we eerlijk zijn, Jan Slagter is een genie.”

Even terug in de tijd. 2005. Ons bureau wordt gebeld door een PR-bureau in Den Haag. Met het bericht dat hun klant een omroep voor ouderen wil oprichten. Maar voor zijn plan voor het Commissariaat van de Media mist hij nog de wetenschappelijke onderbouwing over TV-kijken onder de ouderen. Of wij kunnen helpen? Vanzelfsprekend. Ik ontmoet Jan Slagter hetgeen leidt tot interessant onderzoek met de nodige conclusies als laatste onderdeel voor zijn plan voor het Commissariaat. En ik wens hem veel, heel veel succes en zeker ook sterkte toe.

Maar tot verbazing van velen, inclusief ik, krijgt hij zendtijd. En tot verbazing van velen ontwikkelt hij een nieuwe omroep met heel veel succes. Maar niet tot mijn verbazing. Want Jan maakt goed gebruikt van een van de zeven Grey Ocean Strategies: Humanize! (www.greyoceanstrategy.com). Jan is het gezicht van Max zoals vroeger Mies Bouwman het gezicht van de AVRO was en Wibo van de Linde die van de TROS. Met als basis principe zeker voor de oudere consument: een merk moet een gezicht hebben.

Reden dat ik Omroep MAX vaak als een van de weinige voorbeelden noem van bedrijven die de ouderenmarkt, het grootste en meest kansrijke marktsegment ooit, succesvol benaderen. En reden dat Omroep Max werd genomineerd als het succesvolste marketing bedrijf in 2017. Hoezo saai! Nee, Max biedt verrukkelijke TV. Toch? Vanavond even kijken?

On the Job

Een van de concepten waar we aan gewerkt hebben, is On the Job. Een innovatieve en sociale onderneming waar financiële en maatschappelijke winst even belangrijk zijn.

On the Job pakt, in nauwe samenwerking met de Gemeente Rotterdam, twee maatschappelijke vraagstukken aan. Het ene vraagstuk betreft de groeiende vraag naar senioren dienstverlening aan huis. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte aan persoonlijke aandacht & ondersteuning.

Het tweede maatschappelijke vraagstuk betreft de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het verdwijnen van banen aan de onderkant van defoto on the job arbeidsmarkt. Daardoor staat een groeiende groep mensen langdurig aan de zijlijn van het arbeidsproces. Dit levert structurele armoede en gebrek aan perspectief op, met alle problemen van dien. Uit deze groep selecteren zij onze dienstverleners. Dit zijn (voornamelijk) vrouwelijke werkzoekenden en alleenstaande moeders.
(bron: www.happyzorg.nl)

Door het ene vraagstuk aan het andere te verbinden komt On the Job met een duurzame oplossing voor beide issues. Dit unieke sociale business concept is op verschillende manieren getest en gevalideerd, en moet nu worden uitgebouwd.
Vanzelfsprekend start concept ontwikkeling vanuit Business Model Innovation denken met het definiëren van de Customer Segment. Voegt On the Job nu met name waarde toe voor Tom, de conservatieve oudere, Emma, de genietende oudere of Martha, de ontdekkende oudere? Bekijk het hier.

nviu

En waar staat Enviu, de opdrachtgever voor? An inclusive economy that serves people and planet. We build social multinationals that address social and environmental issues, and drive market development. Companies with high impact in the domains of financial inclusion, circular economy, and food systems (www.enviu.org).
Een fantastische mogelijkheid om samen met hen je met ziel en zaligheid in te zetten voor een Nederland met betere ouderenzorg en aan de wieg te staan van de modernisering van de dienstverlening aan huis.

Vicinity Village

Wij ontwikkelden met drie partners Vicinity Village, een uniek woon- en leefconcept. Vicinity Village is het hedendaagse antwoord op een eeuwenoude gewoonte.

Hier leven meerdere generaties die in elkaars nabijheid willen wonen: oud & jong, actief & rustend, lerend & docerend, sportief & relaxed, binnen & buiten, zorgvragend en zorgbiedend. Meer informatie over Vicinity Village.

 

Boom Your Life

In opdracht van ons bureau deden Frank van Rooijen en Tommy Brugman, studenten aan de Hogere Hotelschool Den Haag een onderzoek naar een uniek reisconcept voor de Baby Boomer en het Business Model van dit concept.

De meeste BabyBoomers gaan niet voor strand, pretpark of winkelen bij het kiezen van hun ideale vakantie. Ze zijn in een levensfase gekomen dat de beroemde vijfde behoefte uit de pyramide van Maslow, zelfontwikkeling, ook bij het kiezen van de vakantie heel belangrijk is geworden. De BabyBoomer zoekt tijdens de vakantie de ervaring. De ervaring als vrijwilliger om iets voor de maatschappij te betekenen, de ervaring om iets te leren, de ervaring om iets te beleven. Dit resultaat kwam uit één van de AgeWise onderzoeken op het gebied van Aging & Hospitality aan de Hotelschool Den Haag. De onderzoeksdoelstelling was het ontwikkelen van een business model voor een uniek reisconcept voor de BabyBoomer. Het veldwerk vond plaats onder babyboomers met geboortedatum 1946-1955 in Nederland en met interviews met directieleden van verschillende reisorganisaties.

Onderzocht werd wat de belangrijkste behoeften zijn van BabyBoomers met betrekking tot vakantie, wat voor een unieke waardepropositie hiermee kon worden ontwikkeld en welk business model. Daarna werd het business model getoetst via interviews met een aantal directieleden van Nederlandse reisorganisaties.

Dit leidde tot de volgende uitkomsten

  1. Hoewel BabyBoomers de nodige verschillen hebben met betrekking tot vakantie, zijn zekerheid en service wel grootste gemene delers.
  2. Het opdoen van "authentieke ervaringen" biedt voor een succesvol reisconcept een enorm potentieel!
  3. Dit potentieel zit met name bij de segmenten The Enthusiast (13% - positief in het leven, willen en kunnen na pensionering regelmatig op reis) en The Self Reliants (30% - hoger(e) opleiding en inkomen, willen ook na pensionerig actief in de maatschappij blijven) @AARP Segmentation Analysis.
  4. De drie internationale concepten die het beste aansluiten bij de behoeften van de BabyBoomers zijn Eldertreks (www.eldertreks.com), Cross Cultural Solutions (www.crossculturalsolutions.org) en RoadScholar (www.roadscholar.org).
  5. BabyBoomers ervaren op vakantie gaan niet als een "nice to do" maar als een "must to do".
  6. BabyBoomers vinden het steeds moeilijker om de juiste vakantie uit te zoeken door het overaanbod.

Conclusies

Met betrekking tot het vinden van de juiste vakantie, is er onder de BabyBoomers de roep "Simplify My Life". Ze zoeken een vakantie met authetienke ervaring maar vinden het moeilijk die te vinden. Het webconcept Boom Your Life helpt ze daarmee.
Op deze site vindt de BabyBoomer een scala aan "experience related travel" van verschillende reisorganisaties en een scan methodiek om op basis van de behoefte het beste aanbod te vinden. Bovendien staan er meerdere testimonials om de BabyBoomer te inspireren.

Grey Ocean

Pomonaweg 39
3633 CZ Vreeland
06-51121122
KvK 30178359